28 Окт
2015

Президент подписал закон об отмене военн...

Военный сбор с валютообменных операций физлиц взимался с середины марта ...
22 Окт
2015

Яценюк заявив про "технічну" готовність ...

Отримання права на безвізові поїздки в ЄС дуже важливо для українців, і виконана ...
22 Окт
2015

Какие налоги хотят снизить в Украине: ин...

В проекте налоговой реформы предусмотрено падение ставок основных налогов и ...
22 Окт
2015

Что нужно сделать для финансовой стабиль...

Новая парадигма экономического роста: что реально нужно сделать для финансовой ...

Міжнародний досвід: нове в оподаткуванні Чеської Республіки

Податковий кодекс України,

30.12.10

Протягом останніх років у всьому світі відбувалися суттєві реформи у сфері управління державними доходами. Потреба у реформуванні зумовлена тим, що на сьогодні органи зі стягнення податків та зборів не повною мірою здатні прогнозувати та пристосовуватися до змін, які відбуваються в умовах і методах підприємницької діяльності, враховувати тенденції глобалізації та інноваційні рішення у сфері комунікацій і інформаційних технологій, забезпечувати здатність до стягнення податків та зборів як у продуктивний, так і в ефективний спосіб.

Протягом останніх років уряд Чеської Республіки, як і багатьох інших країн, шукає шляхи вдосконалення системи стягнення податків та зборів, яка б сприяла добровільній сплаті податків. Зокрема, податківці Чеської Республіки були занепокоєні тим, що рівень витрат органу зі стягнення податків та зборів на їх адміністрування є одним з найвищих у Європі. Це у подальшому може спричинити руйнацію стабільної фінансової бази систем соціального забезпечення та надійності механізму стягнення внесків до цих систем. У разі, якщо система стягнення внесків втрачає надійність, як наслідок, може набути розмаху проблема незаслуженого користування пільгами систем соціального забезпечення та охорони здоров’я особами, які не сплачують відповідні внески.

Тому у 2008 році Міністр фінансів Чехії звернувся до Світового банку з проханням про допомогу у створенні інтегрованого (комплексного) відомства державних доходів, який би займався питаннями стягнення податків, митних зборів, а також внесків у систему соціального забезпечення та охорони здоров’я на платній основі. Відповідно, 10 жовтня 2008 року було підписано Угоду про надання консультативних послуг між Чеською Республікою та Світовим Банком.

У листопаді 2008 року уряд Чеської Республіки прийняв Резолюцію №1336 щодо створення нового Управління об’єднаних державних доходів. Найважливіша мета модернізації системи стягнення податків і зборів та інтеграції її функцій полягає у досягненні максимально можливої ефективності стягнення обов’язкових платежів за рахунок реалізації взаємовигідного об’єднання організацій та їх ключових функцій і скорочення адміністративних витрат, пов’язаних з дотриманням чинних законодавчих норм і правил.

Для досягнення цієї мети передбачено створити ефективний, простий за структурою та орієнтований на клієнта орган зі стягнення податків і зборів.

Інтеграція функцій зі стягнення державних доходів є складовою частиною стратегії реформування фінансового управління, яка покликана покращити ефективність процесу стягнення податків і зборів та, водночас, сприяти розвитку приватного сектору. В її основі покладено 4 основних напрями, серед яких:

- розробка організаційної структури та управління нею;

- бізнес-процеси;

- управління кадровими ресурсами;

- інформаційні технології.

До складу створеної Ради управління проектом увійшли міністри фінансів, охорони здоров’я, праці та соціальних відносин Чеської Республіки. Крім цього, було сформовано Координаційний комітет проекту під головуванням заступника Міністра фінансів.

Особливу увагу при створенні нового Управління об’єднаних державних доходів було надано організації процесів, пов’язаних з основною діяльністю органу адміністрування податків та зборів, а саме - збиранням та звірянням інформації, проведенням аудиту, обслуговуванням платників податків, стягненням податків і зборів, поверненням податків та примусовим виконанням встановлених вимог.

У багатьох країнах вже існує загальноприйнята об’єднана система стягнення податків та зборів під егідою податкової адміністрації. При цьому всі країни, які перейшли до інтегрованої схеми стягнення внесків до систем соціального забезпечення під егідою об’єднаного відомства зі стягнення державних доходів, виявили, що граничні витрати на розширення систем, які використовуються податковою адміністрацією з метою стягнення ще й внесків на соціальне забезпечення, є відносно малими, тоді як продуктивність процесу при цьому значно збільшується.

Ключові складові реформування визначаються основними напрямами, а саме:

Покращення продуктивності відбудеться за рахунок скорочення адміністративних витрат та витрат, пов’язаних з дотриманням чинних законодавчих норм і правил, розробки організаційної структури за функціональним принципом з розподілом клієнтів на сегменти та скорочення кількості відомств податків і зборів.

Покращення ефективності - це нове ставлення до проблеми дотримання норм та правил, перехід від культури контролю до культури обслуговування в органах стягнення податків та зборів, висока якість обслуговування платників податків, більш широке використання інформації від третіх осіб для боротьби з ухиленням від сплати податків та зборів, активізація процедури аналізу ризиків як основи для проведення аудиту та примусового стягнення платежів.

Спрощення та раціоналізація роботи податкової адміністрації – це не лише більш глибока спеціалізація та зосередження на конкретних функціях, підвищення прозорості роботи податкової адміністрації, а й введення системи стратегічного управління в межах організації.

Компетентні кадри – найцінніший актив Єдиного Управління об’єднаних державних доходів – привабливі та колегіальні умови праці, стратегія кар’єрного росту, яка приваблює та утримує працівників організації, а також наймання на роботу та відбір персоналу на основі нових ключових компетенцій, сприятимуть результативній працездатності кваліфікованих та цілеспрямованих кадрів.

Ефективна програма обслуговування платників податків – це найважливіший інструмент сучасної податкової адміністрації, необхідний для забезпечення дотримання встановлених норм та правил. У процесі організації обслуговування платників податків існує два відправних моменти - потреба платника податків у контакті з податковою адміністрацією або потреба адміністрації у встановленні контакту з платником податків. Одним з напрямів обслуговування платників податків є організація централізованих колл – центрів , роботу яких координує головний офіс. Колл - центр має доступ до інформаційної бази, створеної на основі статистики питань, які найчастіше ставить населення, з урахуванням податкової нормативної бази та офіційно затверджених її тлумачень.

Ще одним джерелом поінформованості є веб - сайти , які створені з метою надання інформації та інтелектуальних послуг в цілодобовому режимі. На веб–сайті представлені нові законодавчі норми та правила з надання відповідних пояснень. Населення має можливість замовити пересилку форм або додаткових інформаційних матеріалів. Серед інтерактивних послуг можуть бути послуги з надання допомоги в обчисленні бази оподаткування або податкового зобов’язання. Додаткові можливості відкриваються завдяки послугам електронного подання документів платником податків та електронного доступу до його податкового рахунка. Цільові інформаційні кампанії, наприклад, видання тематичних брошур, рекламні оголошення та реклама у засобах масової інформації – це теж ефективні засоби пропагування можливостей надання послуг платникам податків. Необхідність особистого відвідання податкової інспекції з метою отримання інформації суттєво зменшиться при реалізації зазначених можливостей.

Новації та професійність у наданні послуг платникам податків можуть суттєво вплинути на їх бажання виконувати свої податкові зобов’язання. Партнерства з промисловими групами, бізнес-асоціації, банкіри та консультанти з фінансових питань також можуть надати корисну інформацію своїм членам та клієнтурі з питань дотримання податкового законодавства в цілому і зокрема, якщо має місце ділення платників податків на групи.

Окрема роль надається й службам обслуговування . До функцій обслуговування належать як відповіді на запитання платника податків чи зборів стосовно суми та способу оплати (це робить колл – центр), так і отримання податкових декларацій (це робитиме центральний підрозділ з обробки інформації). Служби обслуговування сприяють добровільному дотриманню зобов’язань платниками податків. Саме на них покладено відповідальність за безперервний пошук способів підвищення ефективності роботи організації, наприклад, у розробці заздалегідь заповнених податкових декларацій на основі інформації від третіх осіб.

Основоположним принципом реформування є прозорість . Тому нове Управління об’єднаних державних доходів вживає заходів для забезпечення атмосфери відкритості у своїх відносинах з платниками податків та зборів: прості та сталі законодавчі норми у сфері податків і зборів, чесне та неупереджене ставлення податкової адміністрації, нові послуги на підтримку платників податків та зборів, усвідомлення необхідності відповідального витрачання коштів органами центрального та місцевого державного управління, система неупередженого врегулювання суперечок та застосування повноважень, що передбачають можливість моніторингу і примусового виконання встановлених вимог по відношенню до платників податків та зборів.

Новому Управлінню об’єднаних державних доходів як відомству, яке створене внаслідок об’єднання функцій стягнення податкових та митних платежів, а також внесків до систем соціального забезпечення та медичного страхування, доводитиметься надавати увагу набагато більшій кількості завдань, ніж, наприклад, теперішній податковій адміністрації. При цьому у відомстві існує чіткий розподіл на стратегічний та оперативний рівні. Стратегічний рівень зосереджений на функції „стратегія – планування – моніторинг”. Повсякденна діяльність у реалізації стратегії залишається прерогативою оперативного рівня – регіональних офісів, поширених по всій території Чеської Республіки. В основі їх створення був адміністративний розподіл Чеської Республіки на 14 регіонів. Аби полегшити платникам податків процедуру виконання зобов’язань та скоротити пов’язані з цим витрати, було запропоновано ввести процедуру консолідованої реєстрації за різними напрямами діяльності, які підпадають під сферу дії Управління об’єднаних державних доходів. Всі дії з реєстрації потребують централізації з можливістю реєстрації в електронній формі. Це – одна з вхідних умов побудови системи управління ризиками.

Процес об’єднання процедур стягнення податків та зборів в одному Управлінні не позбавлений загрози суттєвих ризиків. Аналіз тенденцій та схем підприємств, які уникають сплати податків, відбір платників податків, які підлягають аудиту та контролю, характеристики платників податків для виявлення та оцінки ризиків невиконання ними зобов’язань щодо сплати податків – це дозволяє встановити черговість проведення аудиту і завантаження з обслуговування платників податків. Проте ці ризики можна подолати. У багатьох країнах вдалося суттєво покращити продуктивність та ефективність процесу адміністрування державних доходів завдяки інтеграції функцій відповідних органів.

Інтеграція організацій є масштабним завданням. Саме тому, за висновками експертів Світового банку, для його створення, перш за все, потрібно здійснити ретельне планування цього процесу, визначити та розробити стратегію і проект плану реалізації реформи.

Результативне функціонування сучасного Управління об’єднаних державних доходів Чеської Республіки, передбачених для державних витрат, має забезпечити суспільний добробут та сприяти економічному зростанню країни. Основною передумовою реалізації цього бачення є неодмінна готовність чеських громадян до виконання своїх зобов’язань добровільно сплачувати податки та збори. Нове Управління покликане створювати стимули для свідомого дотримання цих зобов’язань.

Прес-служба ДПА України за матеріалами Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби

Головна сторінка / Податковий кодекс України / Міжнародний досвід /

Міжнародний досвід: нове в оподаткуванні Чеської Республіки

Еще нет комментариев.

Оставить комментарий

*

code