28 Окт
2015

Президент подписал закон об отмене военн...

Военный сбор с валютообменных операций физлиц взимался с середины марта ...
22 Окт
2015

Яценюк заявив про "технічну" готовність ...

Отримання права на безвізові поїздки в ЄС дуже важливо для українців, і виконана ...
22 Окт
2015

Какие налоги хотят снизить в Украине: ин...

В проекте налоговой реформы предусмотрено падение ставок основных налогов и ...
22 Окт
2015

Что нужно сделать для финансовой стабиль...

Новая парадигма экономического роста: что реально нужно сделать для финансовой ...

Наказ Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України від 10.05.2011р. «Про затвердження форм заяв»

Податковий кодекс України,

28.07.11

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ

КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ,

АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Н А К А З

« 10 » травня 20 11 р. № 245_

м. Київ

Про затвердження форм заяв

Відповідно до пунктів 2.5, 2.6 Положення про Департамент САТ ДПА України, затвердженого наказом ДПА України від 10.02.07 № 71 «Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України», та метою забезпечення належного виконання вимог Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР,,Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, із змінами і доповненнями (далі - Закон України № 481),

НАКАЗУЮ:

Затвердити форму заяви на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (Додаток №1), заяви про внесення змін та/або доповнень до виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку електронних контрольно – касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) (Додаток №2) та форму додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (Додаток № 3). Затвердити форму заяви на одержання ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (сидром та перрі без додання спирту), тютюновими виробами (Додаток № 4); Затвердити форму заяви на одержання ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються (Додаток № 5). Відділу ліцензування виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Похилій Г. М.), начальникам регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести до відома суб’єктів господарювання затверджені форми заяв. Відділу кадрів та організації документообігу (Мосійчук Л. В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Департаменту, начальників регіональних управлінь Департаменту в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. Визнати таким, що втратив чинність наказ Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів від 06.04.2005 року № 123 «Про організацію роботи регіональних управлінь ДААК ДПА України щодо видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами». Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту Кравцову Ж. М.

Директор Департаменту А. П. Радченко

Борса 279-74-44

Додаток № 1

Затверджено

наказ Департаменту від ________ № ___

ЗАЯВА

на одержання ліцензі ї на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями , алкогольними напоями (сидром та перрі без додання спирту) та тютюновими виробами

(потрібне підкреслити)

Заявник

(назва юридичної особи - суб’єкта господарювання )

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання)

Ідентифікацій

ний код

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для юридичних осіб) (для фізичних осіб)

( місце здійснення торг о вельної діяльності - поштовий індекс, адреса, вид закладу торгівлі ( магазин, кіоск, ресторан, бар, кафе ),

____________________________________________________________________________________________________________________

розмір торгівельної площі, документ, який підтверджує право власності, оренди чи іншого використання торгового приміщення

(фактичне місце знаходження – поштовий індекс, адреса, телефон, факс, місце проживання фізичної особи )

( юридична адреса суб’єкта господарювання )

Реєстраційний номер з ЄДР

__________________ від „_____”________________________р.,

_______________________________________________________________________ (вказати назву органу, що здійснив державну реєстрацію)

довідка про взяття на облік платника податків (4-ОПП) __________________________________

в особі,

_____________________________________________________________________________ (для юридичної особи - прізвище, ім’я, по батькові керівника / для фізичної особи – суб’єкта господарювання: серія та номер паспорта, коли і ким виданий

Про шу видати ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі

Алкогольними напоями з __________________________

Тютюновими виробами з __________________________

(При визначенні дати початку дії ліцензії слід враховувати, що термін розгляду матеріалів ліцензійної справи та прийняття рішення 10 днів (згідно ст.15 ЗУ від 19.12.1995 № 481-95/ВР) та внести у Додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій) згідно з переліком:

№№

з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА

(номер, дата видачі, назва органу дпс.)

модель

модифі-

кація

заводський

номер

виробник

дата

вигото-

влення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Місце торгівлі відповідає вимогам ст.1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР,,Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та розташоване у місцях, відносно яких органами місцевого самоврядування не встановлено обмежень щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ст.15-3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР,,Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” ).

(заповнюється заявником).

Опис документів, які додаються для отримання ліцензії:

Заява; Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Довідка органу податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій)* , що знаходяться у місці торгівлі.

Всього документів на _______ сторінках.

Документи прийняв ___________________________________ (підпис, посада, П. І.Б. уповноваженої особи)

від „____”________________20 р.

______________________________________________ ______________________________

М. П. дата підпис прізвище (заповнюється заявнико м)

* надається у разі отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

Додаток № 2

Затверджено

наказ Департаменту від ________ № ___

ЗАЯВА

про внесення змін та/або доповнень до виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій)

Заявник

(назва юридичної особи - суб’єкта господарювання )

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання )

Ідентифіка

ційний код

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для юридичних осіб) (для фізичних осіб)

( місце здійснення торгівельної діяльності - поштовий індекс, адреса, вид закладу торгівлі )

Прошу внести у додаток до ліцензії № ____________ від _________________

термін дії

інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій) згідно з переліком:

з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА

(номер, дата видачі, назва органу дпс.)

модель

модифі-

кація

заводський

номер

виробник

дата

виготов-

лення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

______________________ ______________ (посада, ПІБ відповідальної особи суб’єкта господарювання) (Підпис)

М. П.

Додаток № 3

Затверджено

наказ Департаменту від _____ №

ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ №

на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

з ______ ______по_________________

термін дії ліцензії

Виданої: ___________________________________________________

найменування суб’єкта господарювання

Ідентифікаційний код (для юридичних осіб)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб): _____________________________________________________________________

Місце торгівлі: ________________________________________________________

адреса, статус суб’єкта господарювання, вид закладу торгівлі

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИХ АПАРАТІВ

(книг обліку розрахункових операцій)

№№

з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА

(номер, дата видачі, назва органу дпс.)

модель

модифі-

кація

заводський

номер

виробник

дата

виготов-

лення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник регіонального управління

Департаменту у(в) _____________ області _______________

Підпис

М. П.

Додаток № 4

Затверджено

наказ Департаменту від _____ №

ЗАЯВА

на одержання ліцензії про право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами

(потрібне підкреслити)

Заявник _____________________________________________________________

(назва суб’єкта господарювання – юридичної особи)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові суб’єкта господарювання - фізичної особи)

____________________________________________________________________

(місце знаходження, телефон, факс, місце проживання

____________________________________________________________________

суб’єкта господарювання - фізичної особи)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Організаційно-правова форма

___________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичних осіб)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб): ___________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок №

___________________________________________________________________

Розрахунковий валютний рахунок

№_________________________________________________________________

в установах банку

_________________________________МФО______________________________

в особі

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові керівника)

просить видати ліцензію на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами

(потрібне підкреслити).

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, які додаються до заяви:

Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Всього документів на _____ сторінках.

Документи здав: Документи прийняв:

__________________________ _______________________

(підпис, посада, прізвище (підпис, посада, прізвище

ім’я, по батькові особи, ім’я, по батькові особи

що подає заяву) що подає заяву)

“____” _______________20 р. “____” ___________ 20 р.

М. П.

Додаток № 5

Затверджено

наказ Департаменту від _____ №

ЗАЯВА

на одержання ліцензії на право виробництв а спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

(потрібне підкреслити)

Заявник _______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання - фізичної особи,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

Адреса виробництва__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Організаційно-правова форма__________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичних осіб)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб): _______________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок № _________________ в _________________________________ ____________________________________________________________________________

( найменування кредитної установи)

Просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Термін дії ліцензії __________________________________________________________

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Пакет документів та перелік найменувань продукції та знаків для товарів і послуг (торгівельних марок) додається.

Підпис заявника ___________________ «___» ____________________20 р

Документи здав: Документи прийняв:

_____________________ ___________________

(підпис, посада, прізвище (підпис, посада, прізвище

ім’я, по батькові особи, ім’я, по батькові особи

що подає заяву) що подає заяву)

“____” _______________20 р. “____” ___________ 20 р.

М. П.

Головна сторінка / Податковий кодекс України / Приватним підприємцям / Різне / Нормативно-правова база /

Наказ Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України від 10.05.2011р. «Про затвердження форм заяв»

Еще нет комментариев.

Оставить комментарий

*

code