28 Окт
2015

Президент подписал закон об отмене военн...

Военный сбор с валютообменных операций физлиц взимался с середины марта ...
22 Окт
2015

Яценюк заявив про "технічну" готовність ...

Отримання права на безвізові поїздки в ЄС дуже важливо для українців, і виконана ...
22 Окт
2015

Какие налоги хотят снизить в Украине: ин...

В проекте налоговой реформы предусмотрено падение ставок основных налогов и ...
22 Окт
2015

Что нужно сделать для финансовой стабиль...

Новая парадигма экономического роста: что реально нужно сделать для финансовой ...

Оподаткування доходу від надання в оренду (суборенду ) нерухомого майна згідно з нор¬мами Податкового кодексу

Податковий кодекс України,

21.07.11

Згідно з п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу Укра­їни до за­гального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від на­дання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу. Відповідно до п. п. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогоспо­дарського призначення, земельної частки (паю), май­нового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, за­значеної в договорі оренди, але не менше ніж міні­мальна сума орендного платежу, встановлена законо­давством. Згідно з п. п. 170.1.2 п. 170.1 ст. 17 Кодексу податковим агентом платника по­датку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в п. п. 170.1.1 цього пункту (включаючи зе­мельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

Згідно з п. п . 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Кодексу доходи від надання в оренду (суб­оренду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх ви­плати за їх рахунок. Відповідно до ст. 168 Кодексу подат­ковий агент, який нараховує (виплачує, надає) опо­датковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, ви­значену в ст. 167 ПКУ (15 %, а в разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному подат­ковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення). Зокрема, ст. 168 визначено, що податок сплачу­ється (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним докумен­том.

Отже, доходи від надання в оренду (суб­оренду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі - підприємцю оподатковуються орендарем як податковим агентом, під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15 %, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 % суми перевищення.

ДПІ у м. Чернівці

Головна сторінка / Податковий кодекс України / Фізичним особам / Податок на доходи фізичних осіб / Консультації /

Оподаткування доходу від надання в оренду (суборенду ) нерухомого майна згідно з нор¬мами Податкового кодексу

Еще нет комментариев.

Оставить комментарий

*

code