28 Окт
2015

Президент подписал закон об отмене военн...

Военный сбор с валютообменных операций физлиц взимался с середины марта ...
22 Окт
2015

Яценюк заявив про "технічну" готовність ...

Отримання права на безвізові поїздки в ЄС дуже важливо для українців, і виконана ...
22 Окт
2015

Какие налоги хотят снизить в Украине: ин...

В проекте налоговой реформы предусмотрено падение ставок основных налогов и ...
22 Окт
2015

Что нужно сделать для финансовой стабиль...

Новая парадигма экономического роста: что реально нужно сделать для финансовой ...

Витрати, на які мають право фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування

Податковий кодекс України,

12.01.12 Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування регулюється статтею 177 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ (далі - Кодекс), а оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регулюється статтею 178 Кодексу. Пунктом 177.4 статті 177 Кодексу означено які саме витрати підприємець має враховувати при визначенні оподатковуваного доходу. Але треба врахувати, що Законом України від 07.07.11 № 3609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі - Закон № 3609) внесено зміни до норм Кодексу, що регламентують порядок оподаткування доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Законом № 3609, який набув чинності 06 серпня 2011 року, внесено зміни до переліку витрат, на які мають право фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування (далі - підприємці) при здійсненні своєї господарської діяльності. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Кодексу. Після внесення змін до пп. 138.1 Кодексу, до витрат операційної діяльності належать витрати, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11 та підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10 статті 138 Кодексу. Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита та витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу. Підприємець має право включити до складу витрат втрати від браку, які складаються з вартості, остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрати на виправлення технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції. При цьому фактична вартість остаточно забракованої продукції не включається до складу витрат. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: - прямих матеріальних витрат, до складу яких включається вартість сировини та основних матеріалів, що становлять основу виготовленого товару, виконаних робіт, наданих послуг, придбаних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в П(С)БО; - прямих витрат на оплату праці, до складу яких включається зарплата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат; - амортизації виробничих основних засобів і нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; - загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарі, виконаних робіт, наданих послуг, до яких відносяться витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями, відповідно до законодавства, внески на соціальні заходи і медичне страхування таких працівників, витрати на оплату службових відряджень тощо); амортизація основних засобів загально виробничого призначення; амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології та організації виробництва; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу, в т. ч. витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг; витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства; суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України «Про підтвердження відповідності»; інші загальновиробничі витрати (переміщення матеріалів у межах виробництва, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади); - вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; - інших прямих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, в т. ч. внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ, плата за оренду земельних і майнових паїв. Підприємець має право включити до складу витрат інші витрати: - витрати на відрядження службові і утримання апарату управління (в т. ч. витрати на оплату праці адмінапарату) та іншого загальногосподарського персоналу; - витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда (в т. ч. оренда легкових автомобілів), придбання ПММ, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); - винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, отримані платником податку для забезпечення господарської діяльності; - витрати на оплату послуг зв'язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок та інші подібні витрати); - амортизація необоротних активів загальногосподарського використання; - витрати на врегулювання спорів у судах; - плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; - інші витрати загальногосподарського призначення;- витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції; - витрати на ремонт тари; - оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут; - витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів; - витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; - витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); - витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; - витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; - інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; - інші операційні витрати, в тому числі, але не виключно: витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці, визначені за ст. 153 Кодексу; суми нарахованих податків і зборів, встановлених. Кодексом (крім не визначених переліком податків і зборів, встановлених Кодексом), а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків і зборів, передбачених пп. 139.1.6 і., 139.1.10 Кодексу та пені, штрафів, неустойки, передбачених пп. 139.1.11 Кодексу; витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в т. ч. з питань законодавства, на придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань; суми єдиного соціального внеску та відшкодування до Пенсійного фонду сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій. Якщо суми витрат, не були віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або псуванням документів, які підтверджують здійснення цих витрат, а у звітному податковому періоді були підтверджені такими документами, то підприємець має право врахувати такі витрати. Інші витрати фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування не можуть враховуватися у складі витрат, оскільки вони не належать до операційних витрат. Відділ масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області

Головна сторінка / Податковий кодекс України / Приватним підприємцям / Загальна система оподаткування / Консультації /

Витрати, на які мають право фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування

Еще нет комментариев.

Оставить комментарий

*

code