28 Окт
2015

Президент подписал закон об отмене военн...

Военный сбор с валютообменных операций физлиц взимался с середины марта ...
22 Окт
2015

Яценюк заявив про "технічну" готовність ...

Отримання права на безвізові поїздки в ЄС дуже важливо для українців, і виконана ...
22 Окт
2015

Какие налоги хотят снизить в Украине: ин...

В проекте налоговой реформы предусмотрено падение ставок основных налогов и ...
22 Окт
2015

Что нужно сделать для финансовой стабиль...

Новая парадигма экономического роста: что реально нужно сделать для финансовой ...

Звітність з податку на прибуток підприємства: новації та зміни

Податковий кодекс України,
13.12.11

13.12-2 Наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. №1213 (який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 р. за №1215/19953) (далі — Наказ №1213) затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Податковою декларацією з податку на прибуток (далі — Декларація) у графі 2 визначено такі звітні (податкові) періоди: I квартал, півріччя, три квартали, рік. Крім того, у переліку інших витрат (відповідно до змін, внесених до ПКУ Законом України від 07.07.2011 р. № 3609-VI) у переліку рядків групи 06 не буде загальновиробничих витрат. Рядок 10 доповнено словами «у відсотках».

Значні зміни стосуються додатків до Декларації. Замість сімнадцяти їх залишиться дванадцять.

У додатку ІД до рядка 03 Декларації рядок 03.1 називатиметься «Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених пп. 153.3.6 п. 153.3 ст. 153 розділу III Податкового кодексу України» (раніше називався «Дивіденди»). Для відображення прибутку за операціями з деривативами (похідними інструментами) додано новий рядок 03.21 ЦП, відповідно у рядку 03.20 ЦП зазначатиметься лише прибуток від операцій з цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. У новій формі додатка ІД до рядка 03.28 «Інші доходи» немає примітки щодо докладного розшифрування сум та назв доходів, що подавалася раніше платниками у довільні формі.

Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Декларації називатиметься «Сума врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості».

У додатку ЦП до рядків 03.20 та рядків 03.21 додатка ІД до Декларації для розрахунку фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами) розроблено другу таблицю, крім того, у ній прибуток та збиток за операціями з деривативами будуть відображатися у різних рядках.

Додаток АМ у новій редакції буде лише до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Декларації. До цього додатка внесено багато змін. У новій його формі передбачено три інші таблиці: «Нарахована амортизація за звітний період», «Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 розділу III Податкового кодексу України», «Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 розділу III Податкового кодексу України». Третя таблиця перенесена у дещо зміненому вигляді зі старого додатка АК (таблиця 2). Інформація щодо методів амортизації у цьому додатку відображатися не буде. Форми всіх таблиць порівняно з попередніми варіантами значно спрощено.

Додаток ВО по-новому буде тільки до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації. Форма таблиці цього додатка практично не змінилася, за винятком одного рядка, який раніше заповнювався для перенесення даних до додатка СВ (такого додатка у новій редакції не буде).

У зв’язку зі зміною нумерації рядків у Декларації у частині «Інші витрати» змінилися відповідно коди рядків у додатку ІВ. У новій формі цього додатка не буде рядка «Амортизація необоротних активів, що надані в оперативну оренду». Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку будуть відображатися у рядку 06.4.36. А рядок 06.4.37 називатиметься: «Частина витрат із загальної суми 85 — відсоткової вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус». Рядок «Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат» буде останнім у таблиці, крім того, немає до нього примітки щодо детального розшифрування сум та назв витрат, що подавалася раніше платниками у довільні формі.

У додатку АВ (колишньому додатку АД) «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів» майже нічого не змінилося. Також зміни не стосуються додатків: ТП «Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню», ПЗ «Розрахунок прибутку, що звільняються від оподаткування. Підстави для застосування пільги», ЗП «Зменшення нарахованої суми податку. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу», ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України».

У додатку ВП змінилися коди рядків, у зв’язку з тим, що загальновиробничі витрати не входять до складу інших витрат. Також рядки 06.1-06.3 не мають посилань на інші додатки. Рядок 06.5 (колишній рядок 06.6), як і відповідний рядок Декларації, закінчується на слова «за попередній звітний (податковий) рік» (замість слів: «за попередній (звітний (податковий) період або від’ємне значення об’єкта оподаткування за I квартал 2011 року»).

У новій формі Декларації не буде додатків:

СВ «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)»;

АК «Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 розділу III податкового кодексу України»;

ЗВ «Загальновиробничі витрати»;

АВ «Адміністративні витрати»;

ВЗ «Витрати на збут».

Нагадуємо, що ця форма декларації буде застосовуватися з 01.01.2012 р., а Наказ №1213 набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Крім того, відповідно до п. 2 цього наказу втрачає чинність наказ ДПАУ від 28.02.2011 р. №114 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства».

Відділ масово - роз’ яснювальної роботи та

звернень громадян ДПА в Чернівецькій області

Головна сторінка / Податковий кодекс України / Юридичним особам / Податок на прибуток підприємств / Консультації /

Звітність з податку на прибуток підприємства: новації та зміни

Еще нет комментариев.

Оставить комментарий

*

code